BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie do ewidencji

Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie do ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 87 563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl