BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Wybory, referenda

Materiały szkoleniowe członków obwodowych komisji wyborczych (jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 28 CZERWCA 2020 R. I 12 LIPCA 2020 R.

 • pdf POSTANOWIENIE.pdf - MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf INFORMACJA 03.06.2020.pdf - Państwoej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZGŁOSZENIE.docx - ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU
 • pdf USTAWA z dnia 02.06.2020 r. (Dz.U. poz.979).pdf - o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
 • pdf INFORMACJA 05.06.2020 r..pdf - o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 988)
 • pdf OBWIESZCZENIE .pdf - z dnia 10 czerwca 2020 r. Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowaniakorespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2020 r.
 • pdf INFORMACJA KOMISARZA.pdf - WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 12 czerwca 2020 r. o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i terminie losowania członków OKW
 • pdf OBWIESZCZENIE 12.06.2020.pdf - PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejw wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf POSTANOWIENIE 65.2020.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkachz dnia 15 czerwca 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeleniewo
 • pdf POSTANOWIENIE NR 90.2020.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkachz dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf INFORMACJA 17.06.2020.pdf - o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Suwałkach
 • pdf INFORMACJA 23.06.2020 r..pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
 • png Wyniki I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020r..png
 • pdf OBWIESZCZENIE 30.06.2020 r..pdf - Państwowej Komisji Wyborczej o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
 • pdf STANOWISKO 02.07.2020 r..pdf - Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzić wyborców w błąd

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 MAJA 2020 R.

 • pdf POSTANOWIENIE.pdf - Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf INFORMACJA.pdf - o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r. postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 184)
 • pdf KOMUNIKAT 04.03.2020.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 marca 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf ZGŁOSZENIE.pdf - zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf UCHWAŁA NR 11.2019.pdf - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • pdf UCHWAŁA NR 20.2020.pdf - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZGŁOSZENIE-PEŁNOMOCNIK.docx - kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZGŁOSZENIE-WYBORCY.docx - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ.pdf - do obwodowych komisji wyborczych w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf OBWIESZCZENIE .pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 kwietnia 2020 r. o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf INFORMACJA KW.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • pdf INFORMACJA-spis wyborców.pdf - Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 15.04.2020.pdf - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf POSTANOWIENIE NR 43.2020.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeleniewo
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - Państwowej Komisji Wyborczejz dnia 7 maja 2020 roku
 • pdf KOMUNIKAT 07.05.2020.pdf - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019

 • pdf Informacja dla wyborców.pdf - Portal konsolidujący serwisy informacyjne (wizualizacje) dotyczące wszystkich wyborów i referendów ogólnokrajowych dostępny jest pod linkiem https://wybory.gov.pl.
 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf INFORMACJA..pdf - o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 13 października 2019 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1506)
 • pdf INFORMACJA O UPRAWNIENIACH.pdf - WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • pdf INFORMACJA O UPŁYWIE.pdf - TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf WZÓR WNIOSKU.pdf - o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf WZÓR-ZGODA.pdf - na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 22 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf ZGŁOSZENIE.pdf - ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
 • pdf INFORMACJA-22.08.2019.pdf - KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 22 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf ZGŁASZANIE DO OKW.pdf - kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf ZGŁOSZENIE kandydata.pdf - na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 10.09.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf INFORMACJA 13.09.2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach o przeprowadzeniu losowania do komisji wyborczych
 • pdf POSTANOWIENIE NR 224.2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeleniewo
 • pdf POSTANOWIENIE NR 232.2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf INFORMACJA 23.09.2019.pdf - o sporządzeniu spisu wyborców gminy Jeleniewo w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf POSTANOWIENIE 235.2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie-okręg nr 24.pdf - Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstokuz dnia 24 września 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 24 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf Obwieszczenie-okręg nr 59.pdf - Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 30 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26 MAJA 2019 R

 • pdf OBWIESZCZENIE PKW.pdf - Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 • pdf INFORMACJA.pdf - o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r.
 • pdf INFORMACJA z 27.02.2019 r..pdf - O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • pdf INFORMACJA-uprawnienia wyborców niepełnosprawnych.pdf - O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf WYBORCO.pdf - w celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców
 • pdf KOMUNIKAT 14.03.2019.pdf - KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACHo miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE-OKW.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf INFORMACJA KOMISARZA.pdf - Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2019 r. o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i terminie losowania członków OKW
 • pdf INFORMACJA 06.05.2019 r..pdf - o sporządzeniu spisu wyborców Gminy Jeleniewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • pdf POSTANOWIENIE.pdf - NR 79/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeleniewo
 • pdf POSTANOWIENIE NR 87.2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.05.2019.pdf - Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
 • pdf INFORMACJA 22.05.2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Jeleniewo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 R.

 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.174.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.175.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf INFORMACJA-obwieszczenia.pdf - o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych wyznaczonychna dzień 21 października 2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 24.08.2018 r..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf INFORMACJA GKW.pdf - o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR 3.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf INFORMACJA.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o pełnieniu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Jeleniewo i kandydatów na Wójta
 • pdf OBWIESZCZENIE 18.09.2018.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 20.09.2018.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 wrzesnia 2018 r. o podaniu do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf INFORMACJA 24.09.2018.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach o możliwości dokonania przez pełnomocników dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 26 września 2018 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA 25.09.2018.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w wyborach na wójta Gminy Jeleniewo i pełnienia dyżuru w dniu 26 września 2018 r.
 • pdf INFORMACJA 27.09.2018.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów Obwodowej Komisji Wyborczej
 • pdf POSTANOWIENIE 28.09.2018.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 wrzesnia 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA 28.09.2018.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o publicznym losowaniu numerów zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo listom kandydatów komitetów
 • pdf OBWIESZCZENIE 01.10.2018.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE GKW 02.10.2018.pdf - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Jeleniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.10.2018 GKW.pdf - o zarejestrowanych kandydatach na wójtaw wyborach Wójta Gminy Jeleniewo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.10.2018.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
 • pdf INFORMACJA o spisie wyborców.pdf - gminy Jeleniewo w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf POSTANOWIENIE 03.10.2018.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf INFORMACJA 12.10.2018.pdf - o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA 19.10.2018.pdf - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o pełnionych dyżurach w dniach 20-21.10.2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE-23.10.2018 W.pdf - KOMISARZA WYBORCZEGOW BIAŁYMSTOKU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego (wyciąg Gmina Jeleniewo)
 • pdf OBWIESZCZENIE-23.10.2018 r. RG.pdf - KOMISARZA WYBORCZEGOW BIAŁYMSTOKU Iz dnia 23 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego (wyciąg Gmina Jeleniewo)
 • pdf POSTANOWIENIE NR 8_2019.pdf - Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

 • pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf - z dnia 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
 • pdf OBWIESZCZENIE 09.12.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.
 • pdf INFORMACJA O SKŁADZIE.pdf - OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 MARCA 2016 r.

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 98.2016.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
 • pdf OBWIESZCZENIE PKW-11.01.2016.pdf - o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE PKW-o postanowieniu.pdf - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf OBWIESZCZENIE 22.01.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.
 • pdf KOMUNIKAT 20.01.2016.pdf - Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
 • pdf SKŁAD OSOBOWY OKW.pdf - powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 103.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • pdf INFORMACJA 24.02.2016.pdf - Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie osobowym komisji

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

 • pdf KOMUNIKAT.pdf - OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 września 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 63.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • pdf INFORMACJA - niepełnosprawni.pdf - o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa -Sejm i Senat.docx - DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 2 - Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa.docx - DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 17.09.2015.docx - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE NR 68.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INFORMACJA OKW 16.10.2015.docx - o podaniu do publicznej wiadomości składów osobowych komisji

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 r.

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 45.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 14.07.2015.docx - o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INFORMACJA o losowaniu.docx - składów obwodowych komisji wyborczych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 57.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INFORMACJA - skład komisji.docx - do spraw referendum

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 10 MAJA 2015 R.

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 14.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 31.03.2015.docx - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 28.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • msword INFORMACJA o składach OKW.doc

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK

 • msword ZARZĄDZENIE NR 327.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • msword OBWIESZCZENIE 01.09.2014 r..doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • msword INFORMACJA GKW.doc - o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie oraz pełnionych dyżurach
 • msword OBWIESZCZENIE 30.09.2014 r..doc - Wójta Gminy Jeleniewo o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • jpeg Informacja-20.10.2014 r..JPG - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych
 • jpeg KOMUNIKAT.JPG - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 21 października o terminie przyznania w drodze losowania numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach do rady gminy
 • msword Uchwała GKW.doc - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • msword INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI.doc - Obwodowe Komisje Wyborcze podają do publicznej wiadomości informację o składzie osobowym komisji

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 r.

 • msword ZARZĄDZENIE NR 283.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • msword OBWIESZCZENIE 22.04.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 301.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • msword INFORMACJA OKW.doc - o składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 7 maja 2014 r.

PODZIAŁ GMINY JELENIEWO NA OKRĘGI WYBORCZE I STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

 • msword UCHWALA NR XVIII 100 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • msword UCHWALA NR XVIII 101 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY JELENIEWO w 2012 roku

 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 marca 2012 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeleniewo, zarządzonych na 22 kwietnia 2012 r.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2012 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeleniewo, zarządzonych na 22 kwietnia 2012 r.
 • msword, application UCHWALA.doc - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 9 października 2011 r.

WYBORY PREZYDENTA RP 2010 ROK

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Jeleniewo oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_187_10.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeleniewo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_192_10.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bachanowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROK

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym utworzonym na terenie gminy Jeleniewo oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie w wyborach do rad gmin, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Jeleniewo oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword UCHWALA_GKW.doc [20 KB] - Uchwała GKW w Jeleniewie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie
 • msword UCHWALA_GKW.doc [20 KB] - Uchwała GKW w Jeleniewie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie
 • msword UCHWALA_GKW.doc [20 KB] - Uchwała z dnia 11 października 2010 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji
 • msword INFORMACJA.doc [20 KB] - Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie
 • msword Informacja.doc [20 KB] - Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Jeleniewo i zgłoszeń kandydatów na Wójtów
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Jeleniewo oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 2 listopada 2010 r.
 • msword UCHWALA_GKW.doc [20 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jeleniewo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [50 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 5 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword UCHWALA_GKW.doc [30 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • msword INFORMACJA.doc [30 KB] - Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 8 listopada 2010 r.
 • msword UCHWALA_GKW.doc [20 KB] - z dnia 23 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Jeleniewo w dniu 5 grudnia 2010 r.
 • msword WYNIKI_WYBOROW.doc [50 KB] - WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego.

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2007 r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Jeleniewo oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_46_07.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2007 r. powołania obwodowych komisji wyborczych.

REFERENDUM

WYBORY PRZEDTERMINOWE DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007 R.

 • msword UCHWALA.doc [20 KB] - Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeleniewo.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 ROK

 • msword GMINNA_KOMISJA_WYBORCZA.doc [20 KB] - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie.
 • msword GMINNA_KOMISJA_WYBORCZA.doc [20 KB] - Aktualny skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie powołanej dnia 11 października 2006 r.
 • msword UCHWALA_Nr_1_06.doc [30 KB] - Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • msword INFORMACJA_OKW_NR_1.doc [20 KB] - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bachanowie w sprawie składu osobowego komisji.
 • msword INFORMACJA_OKW_NR_2.doc [20 KB] - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniewie w sprawie składu osobowego komisji.
 • msword OBWIESZCZENIE_GKW.doc [20 KB] - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeleniewie z dnia 25 października 2006 r o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jeleniewo zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r..
 • msword UCHWALA_GKW.doc [20 KB] - Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Jeleniewo w dniu 26 listopada 2006 r.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 ROK-GMINA JELENIEWO