BIP Gmina Jeleniewo

Zagospodarowanie przestrzenne - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JELENIEWO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo

  • msword UCHWAŁA Nr XXIV.142.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo
  • pdf Zał. A do NR XXIV.142.2013.pdf - Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo
  • pdf Zał. B do NR XXIV.142.2013.pdf - Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo
  • pdf Zał. C do NR XXIV.142.2013.pdf - Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI WOŁOWNIA I LESZCZEWO W GMINIE JELENIEWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI: MALESOWIZNA, OKRĄGŁE I ZARZECZE JELENIEWSKIE W GMINIE JELENIEWO

  • msword UCHWALA NR XV 93 08.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo. Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły

  • msword UCHWALA_NR_X_60_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo. Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły.
  • msword UCHWALA__NR_XVI_96_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
  • msword Dyskusja_publiczna.doc [20 KB] - w sprawie przyjęcia rozwiązańi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
  • msword UCHWALA NR V 27 2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo. Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły