BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Zagospodarowanie przestrzenne

Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego LUDMIŁA ONIŚKO

tel. 87 563 85 61 , email: izp@jeleniewo.i-gmina.pl

UWAGA ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej  zwolnieni są właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)).