BIP Gmina Jeleniewo

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo

NAZWA GMINY Jeleniewo
WOJEWÓDZTWO podlaskie
POWIAT suwalski
TYP GMINY wiejska
ADRES GMINY JELENIEWO
16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
REGON - 790670898
NIP 8442144674
 
 
ADRES URZĘDU GMINY JELENIEWO
16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
TEL.87 568 30 22, 87 5683014, 87 5683084
FAX. 87 5173934
www. jeleniewo.i-gmina.pl
E-MAIL - ug_jeleniewo@pro.onet.pl
GODZINY PRACY URZĘDU GMINY JELENIEWO
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7.30 - 15.30
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OSÓB WPŁACAJĄCYCH OPŁATY I PODATKI LOKALNE:
BANK SPÓŁDZIELCZY W SUWAŁKACH 
74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

REGON - 000536947

NIP 844-10-19-240

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA od 1 stycznia 2019 r. - nowe zasady

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 565 92 02


Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) npp@powiat.suwalski.pl 


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (ul. Świerkowa 60, lok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Transmisja z obrad Rady Gminy Jeleniewo na żywo w dniu 13 maja 2019 r. godz. 15.00

Dane kontaktowe

Urząd Gminy
Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo

 
tel.875683022, 875683014, 875683084

fax. 875173934

/e-mail/ ug_jeleniewo@pro.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Jeleniewo: